Top-Stop tang – forsøgsparceller 2001-2007

Alle målinger er målt i Centimeter undtagen reduktionen som er målt i procent.

* I 2001 forsøget er der brugt tang med 2 knive. I de følgende år har tangen 4 knive. I 2005 -2007 forsøgene er der anvendt tang med 5 knive.